Social ansvarlighed og bæredygtighed

Hos H.C. Andersen Festivals er vi enormt stolte af at være en del af Odense, Danmark og verden på en ansvarlig og bæredygtig måde, der giver plads til alle. Vi arbejder for at gøre en forskel for lokalområdet, de besøgende og de mennesker der bor her - og vi gør det med omsorg og ambition.

Social bæredygtighed eller social ansvarlighed er en vigtig del af H.C. Andersen Festivals’ DNA. Det er en del af festivalens overordnede strategi om at bygge festivalen på frivillighed, fællesskab, stærke partnerskaber og samtidig give noget til de kommende generationer. H.C. Andersen Festivals er noget vi laver sammen og for hinanden. 

Vores indsatser for social ansvarlighed rækker vidt og bredt. Her på siden har vi samlet nogle af de vigtigste punkter, som du kan spejle dig i.  

Frivilligfællesskabet

Uden frivillige kræfter ville H.C. Andersen Festivals aldrig være dét, den er i dag.  

Mange af de frivillige, som hvert år får magien til at ske, har været med os lige fra starten – og de vender trofast tilbage år efter år fordi de her bliver en del af noget større. En del af et fællesskab fyldt med passion, omsorg og stærke relationer. Hvor de kan få lov til at bruge deres evner og skabe et resultat, der spreder glæde for andre. Og hvor de får mulighed for at tage et enormt ejerskab på festivalen, ved at sætte deres eget præg på stort som småt.  

Men også på et langt mere strukturelt plan gennemsyrer frivillighed vores organisation og alt vi gør. Nogle af byens og øens dygtigste folk inden for hvert deres felt donerer gavmildt deres tid og evner til vores arbejde gennem bestyrelsesposter, komitéer og lignende – alt sammen for at skabe den bedste festival til gavn for hele Odense.  

Kompetenceudvikling af børn og unge

H.C. Andersen Festivals har gennem flere år haft et tæt samarbejde med Kommunikation og Medier hos FGU FYN Odense. Her arbejder eleverne med fotos og video-optagelser under festivalerne. Samarbejdet giver eleverne en praktisk oplevelse i virkeligheden og mulighed for at tilføre værdi til festivalen gennem deres faglighed. Det er samtidig med til at bidrage til elevernes forudsætninger for at træffe selvstændige valg om uddannelse og erhverv i fremtiden.

Vi tager vores del af ansvaret for at skabe de bedst mulige vilkår for næste generation af talenter. Det gør vi, ved at engagere os i en lang række uddannelser i og omkring Odense på forskellige måder. Eksempelvis ved at levere konkrete, virkelige cases, som studerende kan prøve kræfter med, eller ved at tilbyde et højt antal praktikpladser hvert eneste år, hvor de studerende for alvor får mulighed for at teste deres evner.  

Hver praktikant følger et personligt tilrettelagt program med læringsmål og vejledning – og vi står naturligvis til rådighed som sparringspartnere, referencer og meget mere, når praktikforløbet er slut, ligesom vi selv gennem årene har ansat adskillige af vores praktikanter efterfølgende til stor glæde for alle parter.   

”Jeg er overrasket over, hvor stor tillid der er til praktikanterne, og at vi får så mange selvstændige opgaver. Med det følger selvfølgelig et ansvar, og det skaber en stolthed og en følelse af, at man er med til at gøre en forskel,”  siger Laura Nielsen i praktik som frivilligkoordinator 2022.

Bringer kulturen sammen

Vores brede berøringsflade på tværs af niveauer og genrer i kulturen giver os en helt særlig mulighed for at skabe forbindelser og etablere kontakter til glæde for fællesskabet.

Ved at formidle et samarbejde mellem nye talenter og etablerede artister, skaber vi et rum, hvor fremtidens kunstnere kan få et eksklusivt indblik i den virkelighed, der potentielt venter dem. Samtidig kan de etablerede artister fastholde et solidt indblik i talentmassen blandt næste generation og videregive egne erfaringer for på den måde at bidrage til at styrke kulturen. Dét er et samarbejde, vi er stolte af at formidle på tværs af genrer, lige fra musikere og komikere til byens balletbørn.  

Skoleprogrammet

Som en del af vores indsats for at skabe et program, der når videst muligt ud, donerer vi hvert eneste år i tusindvis af billetter til skolebørn overalt på Fyn. Skoleprogrammet er med til at styrke dannelsen af øens børn og giver dem en række spændende og inspirerende oplevelser, der kan bruges som afsæt for den videre undervisning i skolen.  

"H.C. Andersen Festivals rummer hele det faglige spekter: Lige fra den legende og fortællende tilgang til HC Andersens eventyr over til den dybt faglige indsigt, som åbner eleverne i de ældste klasser til forfatterens grænseoverskridende universer," siger Henrik Nannestad Jørgensen, Skolebestyrer - Henriette Hørlücks Skole.

Vi gør vores for at skabe grobund for en kærlighed for kultur ved at vise, at kulturelle oplevelser ikke kun er for voksne, men i dén grad for de små såvel som de store. Fuldstændigt i H.C. Andersens ånd.  

Partnerskabernes værdi

Hver en samarbejdspartner for festivalen er med til at skabe værdi for byen. Med et solidt netværk på tværs af partnere, sponsorer, fonde, bestyrelser og komitéer, er H.C. Andersen Festivals et samlingspunkt for byens kultur- og erhvervsliv. Odense, Fyn og Danmark tiltrækker sig således opmærksomhed ved elementer af høj international standard og et stærkt lokalt engagement.   

Sammen skaber vi fælles værdi for Odense – både som en by, der omfavner den enkelte borger, men også som en attraktiv destination for turister. Festivalen som bindeled og fællesnævner har dermed en vigtig rolle i at styrke stoltheden på tværs af alle bidragende frivillige, kulturaktører, kunstnere, sponsorer, politikere, medarbejdere, komiteer og bestyrelse.

EN MERE MILJØVENLIG FESTIVAL

Ud over det sociale ansvar arbejder H.C. Andersen Festivals målrettet på at skabe en festival, der understøtter miljømæssig bæredygtighed, og som er med til at tage ansvar og skabe de bedste betingelser for mennesker, dyr og miljø. Dette gør vi ved at fokusere på at mindske festivalens klimaaftryk og arbejde med bl.a. direkte genbrug, affaldsminimering og øget genanvendelse.

Igennem stærke partnerskaber samarbejder vi med sponsorer, leverandører, aktører og frivillige om at intensivere festivalens grønne omstilling og udvikle og implementere nye bæredygtige tiltag året rundt og i særdeleshed i festivalperioden.

Vi gør en stor indsats for bl.a.

  • at minimere madspild ved at give overskudsmad fra festivalugen til udsatte borgere i byen.
  • at implementere mere miljøvenlige energikilder, hvor vi har en ambition om at implementere grønnere energikilder til de store arrangementer, fx i Kongens Have.
  • at nedbringe CO2-emission i de arrangementer, som festivalen selv har direkte kontrol over. Fx minimeres forbruget af oksekød til sponsorarrangementer, så der så vidt muligt kun serveres grøntsager, lyst kød og fisk.
  • at genanvende rest-blomster fra Odense Blomsterfestival via donation til nogle af FAB’s udsatte boligområder.
  • at affaldssortere under opbygning, under selve festivalen og ved den efterfølgende oprydning.