Pulje B

Pulje B: Ansøgerrunde for store projekter

Hvem kan søge?

Puljen er målrettet store projekter med et samlet budget på 350.000 – 1.000.000 kr.

Puljen kan ansøges af nationale og internationale aktører med dokumenteret international erfaring, som har en idé til et nyskabende projekt med relation til H.C. Andersens kunstneriske univers og værdier. Læs værdierne i festivalens H.C. Andersen univers her.

Festivalen kan kun imødekomme et meget begrænset antal projekter i denne kategori og kun under forudsætning af, at det lykkes at rejse ekstern finansiering til gennemførelse af projekterne.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til alle typer projekter og de tilknyttede udgifter, undtaget udgifter til markedsføring. Ved projekter udført under etablerede kulturinstitutioner kan det ikke forventes, at H.C. Andersen Festivals yder økonomisk støtte til medarbejderes løn samt driftsomkostninger. Projekterne skal udføres indenfor festivalområdet i Odense centrum i festivalperioden.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Kort projektbeskrivelse (5-10 linjer). I tillæg til den skriftlige præsentation, kan du linke til en kort videopræsentation (maks. 3 minutter), hvis du har lyst.
 • Uddybende projektbeskrivelse inkl. beskrivelse af projektets kunstneriske intention.
 • Detaljeret budget med finansieringsplan.
 • Beskrivelse af projektets relation til H.C. Andersens kunstneriske univers og festivalens værdiord.
 • CV på projektets centrale medvirkende.
 • Målgruppe.

Krav og forventninger

For at komme i betragtning til H.C. Andersen Festivals er det forventningen, at projekter i denne kategori:

 • Har en klar relation til H.C. Andersens kunstneriske univers og værdier.
 • Har en klart defineret målgruppe(r).
 • Forholder sig til at indgå som en del af den brede kulturfestival, H.C. Andersen Festivals er.
 • Er indstillet på at indgå i tæt samarbejde med festivalsekretariatet omkring fundraising.
 • Er i stand til selv at løfte og gennemføre projektet, herunder den praktiske produktion, i dialog med festivalsekretariatet.

Projekterne skal desuden opfylde minimum 3 af nedenstående kriterier:

 • Er nyskabende og har premiere under H.C. Andersen Festivals.
 • Har en international dimension eller internationalt perspektiv.
 • Involverer lokale kunstnere og/eller talenter.
 • Forholder sig til de særlige muligheder og udtryk, der er i Odense by.
 • Øger festivalens attraktivitet for publikum og nationale og internationale medier.
 • Er aktuelt i forhold til samtid og samfund.

Ved indsendelse af dit ansøgningsskema vedkender du at have læst og accepteret festivalens betingelser for projekter i det officielle program 2025.

Særligt vedrørende 2025

I 2025 er det 150 år siden H.C. Andersens død. Festivalen vil derfor i Pulje B have opmærksomhed på projekter, der kan relateres til en markering af dette. Kontakt eventuelt festivalsekretariatet for en nærmere dialog.

Hvordan vurderes ansøgningerne?

Alle ansøgninger får en faglig forhåndsvurdering af festivalens fagkomiteer, der består af erhvervsfolk og fagpersoner inden for de relevante områder (teater og dans, musik, kunst, kulturformidling og subkultur).

Udvalgte projekter vil på baggrund af komitéernes bedømmelse blive inviteret til en nærmere drøftelse med festivalsekretariatet efter nytår.

Ansøgningsskema og deadlines

Denne pulje søges ca. 20 måneder før realisering. 

Næste mulighed for at ansøge Pulje B er til H.C. Andersen Festivals 2026. Der åbnes for ansøgninger i september 2024 med ansøgningsfrist den 1. november 2024.

Du skal benytte festivalens officielle ansøgningsskema.

Du skal endvidere benytte festivalens budgetskema.