Pulje A

Pulje A: Årlig ansøgerrunde for det kommende års festival

Hvem kan søge?

Alle med en god idé til et projekt, der har sammenhæng med festivalens værdiord og som selv kan være drivkraft i gennemførelsen af projektet.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til alle typer projekter og de tilknyttede udgifter, undtaget udgifter til markedsføring. Ved projekter udført under etablerede kulturinstitutioner kan det ikke forventes, at H.C. Andersen Festivals yder økonomisk støtte til medarbejderes løn samt driftsomkostninger. Projekterne skal udføres indenfor festivalområdet i Odense centrum i uge 34. I 2023 finder H.C. Andersen Festivals sted fra 17.-27. august.

Kulturkomitéen vil udover de almindelige kriterier have fokus på projekter, der nye for H.C. Andersen Festivals. Har du tidligere været en del af H.C. Andersen Festivals, opfordrer vi derfor til, at du udtænker nyt indhold.

Komitéen for dannelse og læring – som udvælger blandt de ansøgninger, der har skoler/institutioner som målgruppe – vil især prioritere projekter, som skriver sig ind i H.C. Andersens univers og festivalens værdiord med enkeltstående aktiviteter eller forløb, hvor børn/unge igennem kropslige, kognitive eller relationelle aktiviteter kan opnå nye/større erkendelser omkring H.C. Andersen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Kort projektbeskrivelse (5-10 linjer). I tillæg til den skriftlige præsentation, kan du linke til en kort videopræsentation (maks. 3 minutter), hvis du har lyst.
  • Uddybende projektbeskrivelse.
  • Beskrivelse af projektets relation til festivalens værdiord.
  • Målgruppe.


Når du udfylder ansøgningsskemaet, foreslår vi, at du skriver dine besvarelser i f.eks. Word først og derefter kopierer teksten ind i formularen. Bemærk, at kursiv, understregning og fed skrift forsvinder ved kopiering over i formularen.

Betingelser

Ved indsendelse af dit ansøgningsskema vedkender du at have læst og accepteret festivalens betingelser for projekter i det officielle program 2023.

Betingelserne er tilgængelig for download her.

Hvordan skriver jeg en god ansøgning?

Helt overordnet bør du tænke på, at din ansøgning skal være overskuelig, fyldestgørende og læservenlig:

Ansøgningen bør ikke være for lang, men den skal forholde sig til de aspekter, der bliver bedt om i rubrikkerne i ansøgningsskemaet.
Undgå at henvise frem og tilbage mellem rubrikkerne, så læseren skal lede efter oplysningerne.
Vær så konkret og præcis som det er muligt.

Hvis du søger om økonomisk støtte fra festivalen, skal du detaljere budgettet med de forskellige poster og udregne det præcise beløb, du ansøger om, i Kr. Angiv tydeligt om det ansøgte beløb er per forestilling eller for det samlede projekt.

Dit projekt skal have sammenhæng med værdiordene i festivalens H.C. Andersen univers. Vi opfordrer dig til på forhånd at læse om værdiordene her på hjemmesiden og i ansøgningen forholde dig klart til de eller det værdiord, som dit projekt hænger sammen med.

Hvordan vurderes ansøgningerne?

Alle ansøgninger bedømmes af festivalens fagkomiteer, der består af erhvervsfolk og fagpersoner inden for de relevante områder (teater og dans, musik, kunst, kulturformidling og subkultur). Den bedømmende komite vurderer den enkelte ansøgning på baggrund af projektets:

  • Kvalitet
  • Relation til værdiordene i festivalens H.C. Andersen univers
  • Indhold der er nyt i forbindelse med festivalen
  • Relevans for festivalen
  • Økonomi

Ansøgningsskema

Du skal benytte festivalens officielle ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for projekter til H.C. Andersen Festivals 2023 var den 1. november 2022.

Næste mulighed for at ansøge vil være i efteråret 2023 med henblik på H.C. Andersen Festivals 2024.