Værdiord

Værdiordene er omdrejningspunktet i festivalens indhold.