Lidt for lidt 'likes'

Vi stræber alle efter anerkendelse – og har altid gjort det. Måden hvorpå vi stræber efter anerkendelse har dog ændret karakter i kraft af den elektroniske tidsalder. Det kan godt bekymre erhvervsminister og tidligere kulturminister Brian Mikkelsen på ungdommens vegne.

25. August 2017

(Denne artikel er oprindeligt blevet bragt i Ugeavisen Odense d. 23/8)

Af Christel Bæksted

Det moderne menneske er ikke anderledes end vores forfædre i forhold til at stræbe efter anerkendelse. I dag foregår det dog på en anden måde, fortæller erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Jeg tænker især på de sociale medier, hvor de fleste, og især unge, bruger mange kræfter på at opnå anerkendelse i form af et 'like' på Facebook – eller at en Snapchat-besked opnår opmærksom i vennekredsen, fortæller han.

Denne stræben efter anerkendelse er dog ikke sund i længden, og kan påvirke det moderne menneskes psyke, hvis man eksempelvis bliver for fokuseret på antallet af 'likes'.

Ødelæggende for teenagere

H. C. Andersen stræbte selv efter anerkendelse – noget, han fik i kraft af sin berømmelse som forfatter, men en anerkendelse, som han formentlig aldrig helt følte i sig selv. Langt de fleste af hans eventyr rummer også et begær efter anerkendelse. Og det virker næsten som om, at H. C. Andersen forudsiger adgangen til, og brugen af, de sociale medier. Men vi må ikke glemme det nære:

- Vi skal huske hinanden på værdien i nærvær og samvær - og ikke kun give, eller nøjes, med elektronisk anerkendelse, fortæller Brian Mikkelsen.

Adgangen til sociale medier er lige ved hånden, og virker som et hurtigt belønningsmiddel til hjernen. Men effekten og glæden er kortvarig, og giver næppe nogen reel lykke, som man kan basere meget på.

- Manglen af 'likes', synes at være ødelæggende for en teenager, der brændende ønsker at blive opdaget af vennerne. Det kan godt bekymre mig lidt på ungdommens vegne, fortæller Brian Mikkelsen.

At gøre sig umage

I forhold til at stræbe efter anerkendelse husker Brian Mikkelsen særligt eventyret 'Den Grimme Ælling', hvor ællingens største ønske er at blive lige så smuk som de andre. 'Den standhaftige tinsoldat' er også et godt eksempel:

- Det er en smuk fortælling om den lille figur, der skiller sig ud fra mængden – og som higer efter at blive set af den smukke ballerina. Tinsoldaten giver aldrig giver op - trods et manglende ben – men kæmper for anerkendelse og opmærksomhed, fortæller Brian Mikkelsen og forsætter:

- Jeg tror, vi alle søger efter anerkendelse hele livet igennem – både i forhold til job, karriere og familie. Man vil jo gerne gøre det godt, og dermed søger man automatisk anerkendelse - for den får man kun, hvis man gør sig umage.

Brian Mikkelsen læser selv H. C. Andersen for sine børn. Det velkendte i at læse de gamle eventyr, som han selv har fået fortalt, giver en fornemmelse af tryghed - overleveringen mellem generationer. I forhold til anderkendelse giver det også god mening:

- For vi kan alle lære af H.C Andersen - man skal nemlig altid gøre sig umage. Præcis som den standhaftige tinsoldat, der holder modet oppe - selv når det er svært.


Fakta: Syv værdiord & kulturpersonligheder

  • H. C. Andersen Festivals har udvalgt syv værdiord, som er gennemgående for hele festivalen. Ordene er udvalgt som kendetegn for de temaer og problemstillinger som H. C. Andersens eventyr og forfatterskab hovedsageligt kredser omkring. Emner, som det moderne menneske i høj grad kan finde inspiration i. Derudover kendetegner værdiordene H. C. Andersen som person.
  • De syv værdiord er: Mønsterbryderen, Den rastløse og rejsende, Tingenes Magi, Fantasi og evnen til at forudse det uventede, At søge identitet, Anerkendelsestemaet samt Ironiens mesterskab og oplevelsen.
  • Syv kulturpersonligheder forholder sig hver især til ét af værdiordene i uge 28-34. De fortæller, hvorfor de mener, at temaet og H. C. Andersen er vedkommende i det moderne samfund – og hvordan de selv finder inspiration i hans værker.
  • Denne uge forholder erhvervsminister, Brian Mikkelsen sig til værdiordet 'Anerkendelsestemaet'.
  • Arrangementer under H.C. Andersen Festivals med værdiordet 'Anerkendelsestemaet': Børnenes kunstudstilling m.fl.


Foto: H. C Andersens eventyr indeholder altid en morale og en pointe, der minder om, at alt hvad man siger og gør, har en indvirkning på omverdenen. Erhvervsminister, Brian Mikkelsen fortæller, at man eksempelvis kan lære meget i forhold til menneskets stræben efter anerkendelse.