Bankens medarbejdere er frivillige på festivalen

Arbejdernes Landsbank ligger midt i Odense og altså i byens hjerte. Dermed ligger banken også midt i H.C. Andersen Festivals, når den hvert år i uge 34 fylder Odense med liv og kulturtilbud. Fra hjørnet af Torvegade og Overgade har filialdirektør Steen Tophøj kunne følge festivalens udvikling, og det ønsker han nu at bakke op om.

31. Juli 2018

”Der er mange grunde til, at vi er blevet sponsor af H.C. Andersen Festivals. Dels har den vokset til at blive en meget vigtig begivenhed for byen, dels ligger vores filial i midten af det hele, og dels passer festivalens værdier godt overens med værdierne i Arbejdernes Landsbank. Derfor ville vi rigtig gerne være en del af H.C. Andersen Festivals og på den måde bakke om op festivalen,” siger Steen Tophøj og tilføjer, at han naturligvis også håber, at sponsoratet giver ekstra synlighed for både banken og festivalen.

”Vi vil selvfølgelig gerne have noget synlighed ud af vores sponsorat, men samtidig vil vi gerne være med til at promovere H.C. Andersen Festivals i alle vores fem odenseanske afdelinger og i vores mailsignatur, hvor festivalens logo er blevet inkorporeret.”

Mere end en pose penge

Når Arbejdernes Landsbank har valgt at blive sponsor for H.C. Andersen Festivals, handler det som sagt også om, at festivalen bygger på nogle sympatiske værdier, som tiltaler filialdirektøren.

”Der er mange ting ved festivalen, som passer fint sammen med bankens værdier. For det første er det en festival, der ikke er sat i verden for at lave overskud, men i stedet brande H.C. Andersen og hans fødeby. Samtidig er det et særkende, at langt de fleste aktiviteter er gratis, og at festivalen bygger på frivillighed. Og endelig byder festivalen på en masse spændende tilbud, som vi flittigt kommer til at benytte os af i alle bankens afdelinger,” siger Steen Tophøj.

For ham var det fra starten vigtigt, at sponsoratet blev aktiveret, og at banken udnyttede de muligheder, der ligger i at være sponsor for byens kulturfestival. Det drøftede han med festivalen.

”For mig er det vigtigt, at et sponsorat er mere end en pose penge, og derfor holdt vi et møde om mulighederne. Festivalen brug af og tilgang til frivillige passer rigtig godt med vores tanker om fællesskab, og derfor opfordrer vi vores ansatte til at være frivillige under festivalen,” siger Steen Tophøj og tilføjer:

”Foreløbig er der 20 medarbejdere fra vores odenseanske afdelinger i Seden, Dalum, Tarup, Hunderup og i midtbyen, der hjælper som frivillige i uge 34.” Arrangementer på tagterrassenEn anden del af sponsoratet er, at tagterrassen på toppen af Arbejdernes Landsbank bliver flittigt brugt under festivalen – både af festivalen og af banken selv.
”Vi har stillet både vores tagterrasse og vores baggård til rådighed for festivalen, og lige nu betyder det, at der er et festivalarrangement på tagterrassen mandag aften. Ud over det opfordrer vi vores egne ansatte fra alle afdelinger til at invitere kunder og samarbejdspartnere op på terrassen som udgangspunkt for en aften i H.C. Andersen Festivals tegn,” siger Steen Tophøj.

Arbejdernes Landsbank er blevet sponsor for H.C. Andersen Festivals de næste tre år. 


FAKTABOKS

H.C. Andersen Festivals – Den unikke kulturfestival

H.C. Andersen Festivals er på seks år blevet en af Danmarks største kulturfestivaler, men det er ikke det eneste, der gør festivalen unik. H.C. Andersen Festivals blev startet af en række lokale erhvervsfolk, der delte visionen om at sætte Odense på landkortet gennem en stor og mangfoldig kulturfestival – en kulturfestival, som skulle skabes på foreningsprincipper. I dag har H.C. Andersen Festivals over 160 sponsorer, og foreningen bag tæller mere end 45 private og offentlige medlemsvirksomheder, der også er fundamentet i festivalens økonomi. Det etablerede kulturliv har ligeledes stor værdi for H.C. Andersen Festivals. Mange af de lokale kulturaktører er nemlig engagerede i festivalen og har dermed også indflydelse på festivalprogrammet.